Gräsmatta

Gräsmatta - så enkelt men ändå så svårt. Ska du anlägga, reparera, förbättra eller helt enkelt bara underhålla din gräsmatta? Vi har jordar för alla dessa behov.
Här följer en lätt presentation av de olika jordar som finns för din gräsmatta.

Gräsmattejord

För nyanläggning av gräsmatta, där inget krav på rotogräsfritt finns. En mullrik och stabil jord, som är sållad så den är relativt lätthanterad. Kalkad men ogödslad - gödslas i samband med sådd med 8-10 kg NPK/100 kvadratmeter.

Vikt ca 1300 kg/kubikmeter.

K-dress

Dressa gräsmattan för förnyelse och lagning av tex. vinter eller grävskador med ett lager på ca 2 cm. Detta är en lättarbetad sandbaserad mull för dressning av gräsmattor. Kalkad och gödslad.

Vikt ca 1200 kg/kubikmeter.

Kvalitetsjord - grunden i din trädgård

Välkommen till ett gott samarbete för fina trädgårdar