Trädgårdsjord E

Den perfekta jorden för nyetablering av perennplanteringar, buskar och träd. Detta är en relativt tung jord som är lucker, lättarbetad och mullrik. En stor fördel med Trädgårdsjord E är att den är fri från rot-ogräs. Denna jord kallas också ibland perennajord eller "Enköpingsjorden", då den togs fram i samarbete med dåvarande stadsträdgårdsmästare Stefan Matsson och Enköpings parker.

Trädgårdsjord E finns i tre varianter:

Trädgårdsjord E ogödslad används med fördel på hösten.
Trädgårdsjord E mineralgödslad innehåller 1,5 kg NPK 11-5-18 per kubikmeter.
Trädgårdsjord E naturgödslad är milt gödslad med komposterad naturgödsel.

Uppfyller kraven för speciella växtbäddar enligt Anläggnings-AMA

Vikt ca 1200 kg/kubikmeter. pH ligger mellan 5,5 och 6,5.

Kvalitetsjord - grunden i din trädgård
Välkommen till ett gott samarbete för fina trädgårdar