Kort om oss 

Vårt kontor och vår visningsanläggning ligger mellan Västerås och Sala och därmed i lagom avstånd till allt, med hela Mälardalen som närområde.

Sälja och ge råd om jord, torv, spån, foder, bränslepellets och att hyra ut containers för torv, gödsel och avfall är det som vi är bäst på.

Våra kunders behov och synpunkter är utgångspunkten för all vår verksamhet och hur den utvecklas. Viktigast av allt är de goda relationerna och ömsesidigt förtroende! Hit hör också att ständigt bli bättre och bättre på miljöfrågor och information.

Länk till vårt dotterföretags hemsida: www.vagerstaperenner.nu

GDPR - personuppgiftlagen

Som kund finns ni i vårt kundregister med de uppgifter som lämnats för leverans och fakturering.

Externa transportföretag som vi använder har tillgång till de uppgifter som finns på ordersedlarna. Vi har överenskommelse med företagen att uppgifterna inte får användas till annat än vad som gäller för själva leveransen.

Inga uppgifter används för att sända ut reklam eller att vidarebefordra till andra företag i marknadsföringssyfte.

Mejl sparas om de innehåller offerter. Vill ni att mejl raderas, kontakta oss via info@aroshandelshus.com eller tel 021-470 48